Dokument Popis situace osob s PAS v České republice“

Vizovice 20. srpna 2014

Tisková zpráva 

Dne 13. srpna 2014 oslovilo občanské sdružení Za sklem jménem předkladatelů (- sdružení Adventor, JAN Olomouc, Modrá Beruška, Mileny Němcové a Za sklem) Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením – jmenovitě jeho předsedu Mgr. Bohuslava Sobotku – premiéra vlády ČR a jednotlivě členy Výboru s žádostí o projednání dokumentu „Popis situace osob s PAS v České republice“, který byl zpracován jako příloha podkladů k posouzení naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením Českou republikou před Výborem OSN v Ženevě na podzim tohoto roku. Dokument obsahuje příklady konkrétních situací osob s PAS a jejich rodin, které dokazují porušování práv osob s PAS v kontextu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a Oficiální zprávy České republiky o jejím naplňování, kterou náš stát předložil OSN k posouzení již v roce 2011. Snahou této iniciativy je zahájit jednání k nápravě situace dětí i dospělých osob s PAS a jejich rodin, které by vedlo k posílení jejich kompetencí včetně dodržování legitimních práv a svobod. Text dopisu včetně přílohy najdete na webových stránkách předkladatelů „Dokumentu“. Poruchy autistického spektra (PAS) – lidově autismus – postihují dle epidemiologických průzkumů každé 80. narozené dítě. Na celém světě žije zhruba 70 milionů osob s autismem, v naší republice je to na 100 000 občanů. Jedná se o celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70% se jedná o postižení kombinované. Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa. Jejich vzrůstající počet je společenskou výzvou. USA v nejnovější oficiální zprávě ze srpna tohoto roku uvádějí prevalenci 1:68, v případě chlapců dokonce 1:42. Na základě těchto údajů přistoupil prezident Barack Obama k podpisu dokumentu, kterým se zavazuje vyčlenit z federální pokladny 1.3 miliardy amerických dolarů v příštích pěti letech. Tyto budou určeny na výzkum příčin vzniku autismu, monitoring prevalence autismu a školení zdravotníků s cílem včasného rozpoznání autismu. (Zdroj: http://www.autismspeaks.org/news/news-item/president-obama-signs-bipartisan-autism-cares-act-law ) Vzrůstající počty osob s PAS v celém věkovém spektru si vyžadují komplexní řešení tohoto celospolečenského problému také v naší republice. „Dokument“ upozorňuje na úskalí života osob s PAS v jednotlivých životních etapách a dopad na jejich nejbližší okolí.

Jménem předkladatelů zprávy

Marta Pečeňová, předsedkyně sdružení Za sklem o. s.

Pardubská 293, 763 12 Vizovice, ČR

tel.: 725 113 867

e-mail: info@zasklem.com

www.zasklem.com

Dokument „Popis situace osob s PAS v České republice“ ke stažení zde

Komentáře nejsou povoleny.