DMO

DMO – Dětská mozková obrna –   trvalé postižení hybnosti a držení těla, způsobené neměnným poškozením nezralého mozku dítěte nebo plodu.

Komentáře nejsou povoleny.