O nás

Za sklem o. s. je nezisková organizace, jejímž posláním je nabízet osobám s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Naším klientem není pouze samotný člověk s PAS, ale zároveň celá jeho rodina.

V současné chvíli poskytujeme tři registrované sociální služby: Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS a Sociální rehabilitaci. Pravidelně pořádáme odborná školení pro asistenty pedagoga, pedagogy, sociální pracovníky a další. Snažíme se šířit povědomí o poruchách autistického spektra prostřednictvím nejrůznějších osvětových akcí a angažujeme se v oblasti legislativy.

Náš tým

Marta Pečeňová

Předsedkyně Za sklem, o. s.

e-mail: info@zasklem.com

Mgr. Jiří Bílek

Místopředseda Za sklem, o. s.

e-mail: jiri.bilek@zasklem.com

Mgr. Zdeňka Polínková

Speciální pedagog, psycholog

e-mail: polinkova@zasklem.com

Naši partneři